De wintermarkt in De Doelen te Oosterhout

Op Dinsdagmiddag 13 november stonden wij met een tafel vol enorm leuke prijsjes, verzorgd door de CLB Foundation, op de Wintermarkt bij Zorgcentrum De Doelen in Oosterhout.

Deze prijsjes kon men winnen door het kopen van een lootje á € 0,50 waar dan een prijsje aan gekoppeld was. Dit ging bij enkele ‘dames’ erg ver. Zij bleven terug komen in de hoop dat ‘ene’ leuke prijsje te pakken te krijgen.

We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde middag, waarbij de tafel bijna leeg verkocht was.

De opbrengst gaat naar het Zorgcentrum zelf. Om leuke uitstapjes met de bewoners te kunnen bekostigen.

Veronica en Neli

contact