Hoe kunt u ons bereiken?

Voor aanvragen of informatie kunt u contact opnemen met de CLB Foundation op het onderstaande adres, via email of door het invullen van het contactformulier op deze pagina.

Stichting CLB Foundation
Ramgatseweg 17
4941 VN Raamsdonksveer

T: 0162 - 582900
F: 0162 - 582999

e-mailadres: 

KvK te Zuidwest Nederland: 20169739
Fiscaal nummer: 8222 24 872

U wilt de Stichting CLB Foundation financieel steunen?  Uw donatie/gift is uiteraard van harte welkom. De Stichting CLB Foundation is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Daarmee kunnen uw giften in aanmerking komen voor aftrek van de belasting.

Ons IBAN rekeningnummer is: NL25ABNA0243226349 tnv Stichting CLB Foundation te Raamsdonksveer.

contact