Privacy Policy

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Verwerkingen, doeleinden, ontvangers en bewaartermijn
Wij leggen alleen gegevens vast die we echt nodig hebben en bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Eén van de doelen van onze website is om je te informeren over wie wij zijn en wat we doen. Ook verzamelen en gebruiken we persoonlijke informatie om je beter van de vereiste diensten of informatie te voorzien. Hieronder vindt je het overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Contact opnemen via het contact- of aanvraagformulier
• Voor- en achternaam
• Telefoonnummer
• e-mailadres

 

Als je contact met ons opneemt via het contact- of aanvraagformulier op onze website, dien je jouw persoonlijke gegevens en opmerking of vraag in te vullen. Door deze persoonsgegevens in te vullen, kunnen wij vervolgens contact met je opnemen om de gestelde vraag te beantwoorden of iets toe te sturen zoals een demo of informatiefolders. Deze persoonsgegevens worden verwerkt op grond van ons gerechtvaardigd belang. Als wij jouw persoonsgegevens verwerken om een vraag van je te beantwoorden, worden deze gegevens maximaal 14 maanden bewaard.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
CLB Foundation maakt gebruik van functionele, analytische en marketing cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, mobiel of tablet plaatst op het moment dat je de website bezoekt. Met deze cookies kan de website je acties of voorkeuren in de loop van de tijd ‘onthouden’.

 

Het onthouden van je voorkeuren – en eventuele toestemming voor cookies waarvoor jouw toestemming noodzakelijk is – gebeurt ook met een cookie. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt en interne rapportage over onze website-activiteit. De verzamelde gegevens worden maximaal voor 14 maanden bewaard, na akkoord op het cookiebeleid en het laatste bezoek aan onze website.

 

Je kunt jouw voorkeuren in verband met cookies instellen op elk moment wijzigen of intrekken door het cookie waarmee jouw voorkeuren worden bewaard, te wissen. Voor meer informatie wordt u doorverwezen naar ons cookiebeleid.

 

Grondslagen van verwerking
De grondslagen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zijn door de noodzaak van die verwerking voor het sluiten en uitvoeren van onze overeenkomst met jou, met jouw toestemming of de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van CLB Foundation Voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn verder de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@clb.nl of 0162 582 900, dan verwijderen wij deze informatie direct.

 

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

In principe delen we jouw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

 

Medewerkers
Wij delen de gegevens met onze medewerkers waarbij het verwerkingsdoel in lijn ligt met de functie. Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van CLB Foundation

 

Leveranciers en onderaannemers die voor ons werken
We werken samen met dienstverleners die onze website en ICT-systemen bouwen en beheren. Met hen maken we goede afspraken over hun verplichtingen en bevoegdheden. Deze leggen we vast in (verwerkings)overeenkomsten. Maar wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluit over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CLB Foundation) tussen zit. Wij gebruiken hiervoor geen computerprogramma’s of –systemen.

 

Jouw rechten

Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen en gebruiken, kan je hiervoor een verzoek indienen. Ook heb je op basis van de wet de volgende rechten:

 

  • Je hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van je hebben.
  • Je mag jouw persoonsgegevens aan vullen of verbeteren als de persoonsgegevens die wij hebben onjuist zijn. Als je vindt dat wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, dan kan je ook vragen deze te laten verwijderen.
  • Je mag vragen de verwerking van jouw persoonsgegevens tijdelijk stop te zetten, bijvoorbeeld omdat je bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en je nog op een antwoord wacht.
  • Je mag bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kan alleen bezwaar maken als de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op grond van de uitoefening van een publieke taak of het gerechtvaardigd belang ons.
  • Als je toestemming aan ons hebt gegeven om jouw gegevens te verwerken, dan mag je deze toestemming ten alle tijden intrekken. Vanaf dat moment zullen wij stoppen met de verwerking die op deze toestemming is gebaseerd.

 

Voor je recht op inzage, aanpassing, verwijdering of overdracht van jouw gegevens kan je contact met ons opnemen via: info@clb.nl of 0162 582 900.

 

Vragen en klachten over privacy

Wil je meer weten over je rechten of over hoe wij omgaan met jouw privacy? Heb je andere vragen over je privacy of heb je klachten over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op met ons op via: info@clb.nl of 0162 582 900.

 

Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kan je ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op het gebruik van persoonsgegevens.